Nejvíce lidí zadržela policie na Chomutovsku: 1663 a na Ústecku: 1512. Nejvýrazněji vzrostl počet zadržených osob v Chomutově o 29,8 % v porovnáním s 1. pololetím minulého roku. Na druhém místě následoval Děčín o 10,8 %. V počtu zaznamenaných trestných činů byl nejvyšší nárůst zaznamenán o 36,9 % v Chomutově. Nejméně trestných činů se zaznamenalo v Lounech a Litoměřicích.

Peníze na jídlo i na drogy

Vyplývá to ze statistik, které severočeská policie zveřejnila o vývoji kriminality za 1. pololetí letošního roku ve srovnání se stejným obdobím roku 2006. Podle Jarmily Hrubešové ze severočeské policie se na kriminalitě podílí stále snaha získat si prostředky na obživu osob ze sociálně slabých rodin, kterých je v Ústeckém kraji nejvíce z celé republiky.

Významným faktorem je i snaha získat prostředky na opatření drog a jiných návykových látek. „Mírně na ústupu je získávání finančních prostředků formou úvěrových podvodů. Naopak na významu získává problém krádeží kovů. To může vést k ohrožení životů, zdraví a majeteku občanů. Je to tím, že cílem zlodějů kovů jsou i různá zabezpečovací a signální zařízení na železnici,“ zdůraznila Hrubešová.

Významným problémem zůstávají recidivisté. Podíl recidivistů byl nejvyšší na Chomutovsku s podílem 56,9 % a dále na Ústecku s podílem 56,1 %. Nejvyšší měrou se podíleli na majetkové kriminalitě, zejména na krádežích věcí motorových vozidel, na krádežích vloupáním do chat, restaurací a kapesních krádežích.

 

Podíl recidivistů na kriminalitě

1. pololetí 2007 v Ústeckém kraji
na krádežích věcí motorových vozidel 77,0 %
na krádežích vloupáním do chat 75,8 %
na krádežích vloupáním do restaurací 72,4 %
na kapesních krádežích 72,0 %

Zdroj: Policie ČR

Statistiky jsou ošidným barometrem kriminality. Vzrostl celkový počet trestných činů, jenže je to způsobeno i tím, že oproti 1. pololetí roku 2006 byl nově zaznamenán značný počet případů řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Jednalo se o 1529 případů, protože vstoupila loni od 1. července 2006 v platnost novela v trestním zákoně. Tím došlo ke zvýšení počtu trestných činů, aniž by šlo o kriminální problém. Za letošní 1. pololetí bylo zaznamenáno i 341 trestních činů řízení pod vlivem alkoholu. Tedy o 300 více než loni.

Dopravní psycholog Jiří Seidlic z ústecké dopravní laboratoře dlouhodobě varuje před stoupajícím nebezpečím ze strany agresivních mladých řidičů. „Nejsou dostatečně tolerantní vůči okolí a přeceňují své schopnosti,“ zdůrazňuje Seidlic. V souvislosti s tím je varující skutečnost, že téměř 75 % z nárůstu kriminality mládeže připadá na jízdu autem bez řidičského právnění.