Pro žáky jednotlivých tříd byly připraveny zajímavé stanoviště, kde byli žáci seznámeni s jednotlivými obory v agronomii a kde také soutěžili v týmových soutěžích a hodnotné ceny. Objevili tak zajímavosti z ekologie, poznávání rostlin, sadovnictví, chovatelství, včelařství a také třeba myslivosti.

Doprovodnou akcí bylo také představení moderního traktoru, chovu koní a jezdecké stáje Exkalibur Velteže a také vtipný kvíz Angličtina v zemědělství, kde žáci mohli poznávat zvuky zvířat a ověřit si znalosti angličtiny v agromechanizaci. Svou expozici zajímavých produktů zde také prezentoval Chmelařský institut. Akce se zúčastnilo kolem 300 žáků. Toto cestou bychom rádi poděkovali partnerům akce: TOP EKOS s.r.o, Chmelařský institut, Agrima Žatec a městu Žatec. Poděkování patří také učitelům a žákům, kteří tuto akci zdařile zorganizovali. Budeme se těšit na další podobnou akci.

Jiří Karas