Celý týden byli zájemci intenzivně připravováni pro vykonávání profese barman-nápojář specialista podle instruktáží zkušeného lektora, pana Zdeňka Javorského, exprezidenta České barmanské asociace.

Celá výuka navazovala na školní osnovy a byla rozšířena o poznání speciálního barmanského inventáře a jeho používání, o znalosti technického vybavení optimálního baru, jeho provoz a bezpečnou údržbu. Velký důraz byl kladen na poznávání surovin a práci s nimi.

Žáci se také učili dekorovat hotové výrobky (koktejly) vhodným ovocem a zeleninou.

Při praktickém nácviku výroby míšených nápojů si mladí kuchaři ověřili své dovednosti. Oblíbili si zejména jakostní rozbory vzhledu, vůní a chutí vyrobených drinků. Prostřednictvím opakování jednotlivých úkonů, včetně ochutnávek, zjistili žáci základní poznatek – uznávaný barman je velmi zručný, vzdělaný, tvůrčí řemeslník, vytvářející nápojové kompozice z jedinečných surovin, ve vysoké kvalitě, s lehkostí, taktem a šarmem své osobnosti.

Celý kurz byl zakončen závěrečnou praktickou zkouškou, která kopírovala denní práci barmana – od přijetí hosta a jeho objednávky pomocí vlastnoručně zhotoveného koktejlového lístku, přes přípravu pracoviště, výrobu objednaného míšeného nápoje a jeho servis až po úklid a předání pracoviště lektorovi kurzu.  Hosty tvořili učitelé školy a rodiče žáků.

Nakonec žákům slavnostně předal osvědčení s certifikací MŠMT ředitel školy pan Jiří Marhold společně s paní Danou Královou, která vyučuje odborné předměty. Oba byli velmi nadšeni z pracovního nasazení všech žáků a spokojeni s předvedenými znalostmi a dovednostmi. Nejlepší barmani pak obdrželi drobné dárky z oblasti míšených nápojů.

Shake well! A to nejen ve škole, v učebně přeměněné na funkční bar, ale především na pracovištích a v denním životě. 

Jaroslav Kohout
Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany