Na přípravě akce se podílela také vojenská kaplanka Mgr. Veronika Moravcová, DiS. Velký dík patří také Obecní knihovně Peruc za spoluorganizaci besedy a zapůjčení sálu. 

Ivo Kraus