Náhradní zásobování cisternami nebude zajištěno. Informovaly Severočeské vodovody a kanalizace. (mm)

Na dekoracích si dali záležet, peníze půjdou zdravotníkům.
Na dekoracích si žáci OA a SOŠZE dali záležet, peníze půjdou zdravotníkům