ČEZ Distribuce ohlásila plánovanou odstávka elektřiny v těchto lokalitách: 5. května: č. p. 841

Mírová: č. p. 533, 815-822, 842, 912

Valovská: č. p. 488, 489, 490, 796, 797, 798, 801, 802, 809, parcelní č. 372/1, 1776/1, 1781. (mm)