Publikoval, popř. vydal řadu odborných geologických, historických a mezioborových statí, článků a knih o megalitech, lounských pramenech, lomech, cihelnách, dlažbě, židovské komunitě, napoleonských válkách či hřbitovech.

Po sametové revoluci se zapojil aktivně do komunální politiky, spoluzakládal Občanské fórum, stal se členem první polistopadové Rady města a působil ve funkci místostarosty (1990-1994).

V roce 2018 byl Mgr. Antonín Hluštík, CSc. (6.4.1946 Zlín – 26.6.2016 Louny) oceněn titulem Čestný občan města Loun (in memoriam).

Antonín Hluštík