Chmelnička je v majetku města Žatec a v rámci vzájemné dohody se o ni staráme (agrotechnika, ochrana). Hnůj přivezeme z našeho účelového hospodářství ve Stekníku, sami ho nakupujeme, nemáme živočišnou výrobu. Organickým hnojením (hnůj, kompost) se podporuje biologická aktivita půdy, která je základem její úrodnosti. Organická hnojiva přispívají k udržování kypré struktury půdy, která pak lépe zadržuje vodu, brání erozi a celkově s půdními mikroorganismy napomáhá rostlinám přijímat živiny i z méně
přístupných organických sloučenin a minerálů. Chmel by měl být organicky hnojen jednou za tři roky.

Josef Ježek, Chmelařský institut