Znělku, která vždy uvádí tento cyklus, „Jen pro ten dnešní den“ tentokrát zahrál na kytaru jeden z hlavních řečníků Jan Mareš. Ten pak přítomné seznámil s dějinami Dílen Československých státních drah v Lounech od dob jejich založení až do 70. let minulého století.

Druhým hostem byl Miroslav Földes, který prošel v rámci dílen mnoha technickými profesemi a v devadesátých letech se stal i jejich ředitelem a akcionářem. Ten s velkým nadšením popisoval až do přítomnosti jak jednotlivé budovy a zařízení, tak činnost dílen, jejich úspěchy i nezdary.

V budově archivu se besedy zúčastnilo přes sto lidí z řad studentů projektu Třetí věk, ale bylo zde přítomno i mnoho bývalých zaměstnanců závodu. Městská knihovna děkuje všem zaměstnancům archivu za skvělou přípravu této hojně navštívené společné akce, občanům za hojnou účast a těší se na další setkání.

Jitka Andrlová, MKL