Při prohlídce věznice byly kromě prostorů samotného výkonu trestu představeny zdravotní středisko, prostor výkonu kázeňský trestů a vnitřní pracoviště Callcentrum. S velkým zájmem hosté sledovali probíhající kurz Pořád jsem máma, který byl organizovaný spolkem Za branou, kdy byla otevřena oblast práv a povinností odsouzených žen a práce specialistů ve věznici.

Odpoledne již patřilo návštěvě venkovního pracoviště v Podbořanech, kde jsou zaměstnány odsouzené ženy s volným pohybem. Prohlídka provozu a následná obsáhlá diskuse za účasti ředitele společnosti dokreslila partnerské vztahy mezi věznicí a soukromou firmou.

Pozvánka na přednášku expertky Nadi Profantové.
Poklad z Domoušic. Žatecké muzeum připravuje přednášku znalkyně středověku

Druhý den pracovní návštěvy byl zahájen prezentací zdravotní péče ve věznici a představena spolupráce s neziskovou organizací Rubikon Centrum. Následně se delegace přesunula do Nového Sedla, kde si účastníci prohlédli věznici, včetně ubytovacích prostor, zahrady, kde probíhají volnočasové aktivity, uzavřeného oddělení, zdravotního střediska a vnitřních pracovišť.

Program návštěvy byl doplněn i o kulturní část, kdy hosté navštívili a prohlédli si zámek v Krásném dvoře.

Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře a Katja Bauer, vedoucí oddělení výkonu trestu, Romy Schőnfelder, vedoucí zdravotní služby, Noel Fomteyne, psycholog a Tilo Wienhold, ústřední inspektor VS, koordinátor práce pouze konstatovali, že celá řada dotazů nebyl zodpovězena, takže je důvod se opět sejít a předat si další zkušenosti.

Pozvánka na výstavu Klubu železničních modelářů Jesenice u Rakovníka.
Výstava Klubu železničních modelářů připomene šedesát let jeho existence

Výkon tretu je velmi odlišný. Zatímco německé vězeňství jde takzvanou „skandinávskou cestou“, kde jsou odsouzené ženy ubytovány zpravidla samostatně, tak u nás jsou ubytovány na vícečetných ložnicích. A přesto jsme, podle vyjádření německých kolegů, daleko lépe schopni čelit konfliktům mezi odsouzenými a udržovat jejich pořádek a kázeň. Je to dáno až příliš liberálním přístupem, které Německo a německé vězeňství nastavilo a z kterého sami zaměstnanci nejsou příliš nadšeni.

Další oblast, kterou hosté vyzvedli byla práce s odsouzenými, systém zaměstnávání mimo věznici, bez střežení.

Závěrem pouze obě strany již jen konstatovaly, že velké množství nezodpovězených otázek dává prostor pro další setkání a předání pozitivních zkušeností.

(eko)