Páteční den byl ve znamení dobrodružné cesty po škole pro žáky základních škol, kterou si na jedničku připravili studenti 4. ročníků oborů Ekonomického lycea, Obchodní akademie a oboru Agropodnikání. Doprovodnou akcí byl sportovní turnaj osmých a devátých tříd ve florbalu a také výstava prací oboru Sociální činnost.

V sobotu pak Den otevřených dveří pokračoval komentovanými prohlídkami a také setkáváním s bývalými studenty školy, kteří sdílejí své nové studijní či pracovní zážitky s učiteli a žáky naší školy.

Naše škola má zájem nejen o zájemce a současné žáky, ale také o uplatnění absolventů školy, aby mohla upravovat svou vzdělávací strategii pro potřeby vysokých škol a uplatnění na trhu práce. Děkujeme zájemcům a absolventům za trvalý zájem o naši školu.