Program byl vzdělávací, ale založen především na hře, prožitku a smyslovém vnímání. Kapřík se s dětmi přivítal básničkou a pohlazením. Představil jim své rybí kamarády, se kterými si mohly „zaplavat“. Seznámily se také s prostředím ve kterém žijí. Děti tvořily vodní toky, zastavily se u našeho zahradního jezírka, skládaly kapří puzzle a vybíraly vhodnou vodu pro ryby a další vodní živočichy.

Na závěr nechybělo ohlédnutí za programem – děti si zopakovaly co vše zažily, co nového se dozvěděly a co se jim nejvíce líbilo. Z ohlasů vyplývá, že si s panem Kaprem všichni užili skvělý den pod hladinou!

Veronika Lhotská
MŠ Alergo Žatec