Městské lesy Žatec v těchto dnech vysazují v lesích u Holedeče tisícovky stromků. Dobrovolníci sázeli v prostoru vyznačeném dřevěnými kůly, na které se přidělá pletivo, malé sazenice lip.

„Stromky sázíme v souladu s lesním hospodářským plánem, část lesů musí tvořit listnaté porosty. Sem podle plánu patří právě lípy,“ uvedl ředitel městských lesů Lubomír Segeš.

„Hektar stromového porostu odebere z atmosféry ročně 33 tun prachu a plynů. Nejenom z toho důvodu jsme se rozhodli pomáhat se sázením stromků v našich lesích,“ vysvětlil hlavní organizátor víkendové akce zastupitel Josef Hodina.

Nové stromky se sází každé jaro a každý podzim. „Rádi bychom, aby se z toho stala tradice a abychom tak pomohli s obnovou městských lesů,“ řekl místostostarosta Žatce Radim Laibl.

Víkendová akce byla kvůli koronavirovým omezením spíše zkouškou zájmu veřejnosti. Pokud to situace dovolí, mohly by se třeba už na jaře do sázení v městských lesích zapojit desítky lidí.

Tomáš Kassal