Každoroční soutěž pro žáky základních škol hostila ZŠ a MŠ Otakara Jaroše Louny. Soutěže se zúčastnilo pět škol a družstva z pořádajícího Junáka. V prvním kole, nazvaném „Poznávačka“ měla tříčlenná družstva poznat co nejvíce organismů a určit nejen rodové, ale i druhové jméno. Protože se za špatnou odpověď body neodečítaly, byly některé tipy docela úsměvné. Tak například jinan dvoulaločný se stal špendlíkem nebo fíkovníkem.

Ve druhém kole byly otázky zaměřeny na zajímavosti z lounského regionu. Bylo milé, že většina žáků věděla, na jaký odpad jsou nově rozmístěné světlehnědé kontejnery, nebo kde najdeme nejbližší státem chráněné stromy. Naopak bylo pro soutěžící těžké vzpomenout si na názvy Park roku nebo Týden pro klima. Jedna skupina přejmenovala Český svaz ochránců přírody na Českou státní ochranu ptáků a jiná zase logo Českého rybářského svazu pojmenovala „Chytáme rády ryby“.

Setkání v Lounech
V Lounech se setkali knihovnice, knihovníci, starostky a starostové

Ve třetím kole byly otázky zaměřeny zejména na ekologii a přírodu v širším pojetí. Společně jsme hledali názvy ekologických sdružení, invazní organizmy, nebo škodlivé látky. Často bylo třeba přiřazovat obrázky k pojmům, nebo části těl ke zvířatům. Také jsme zabrousili do chráněných lokalit a pokoušeli se přiřadit správný národní park nebo chráněnou krajinnou oblast. Tady se tipování některým družstvům vymstilo, protože za špatné odpovědi se body odečítaly.

Po sečtení všech tří kol zvítězilo družstvo skautů ve složení Jiří Hluštík, Josef Houska a Vojtěch Houska, před družstvem ze ZŠ Jana Amose Komenského Louny. Na hodnotné ceny přispělo Město Louny, spolek Lounští Lounským při Městské knihovně, společnost Stavum a pořádající Junák – český skaut.

Franta Pošťák Pospíšil