Při této příležitosti paní učitelky poděkovaly rodičům za sbírku krmiva a potřebného materiálu pro péči o opuštěná zvířata v útulku, v nedalekém Jimlíně. Sbírka probíhala v mateřské škole během celého měsíce prosince a nyní již si zvířátka na všem určitě pochutnávají.

Nikola Sirotková