Absolvovali jsme i několik výletů. Pobyt se velmi příznivě odrazil ve zdravotním stavu klientů. Na dopravu na rekondiční pobyt přispěla Krajská rada seniorů Ústeckého kraje. Za poskytnutý finanční příspěvek děkujeme. Na tyto rekondice, tj. ozdravné pobyty diabetiků, s námi jezdí i diabetici z Postoloprt, se kterými spolupracujeme. V roce 2019 jsme ještě absolvovali sedmidenní rekondici v Mariánských lázních, kterou pořádal spolek z Postolopt.

Na podzim jsme ještě byli na 7 denní rekondici ve Vrbně pod Pradědem. V Žatci jsme diabetici v důchodovém věku, ale chceme se scházet a bavit se na různých akcích, které pořádá město Žatec, učíme diabetiky s touto nemocí v pohodě žít.

Za pobočný spolek diabetiků Žatec
Jaroslav Kranda – předseda PS diabetiků