V prostorech Pavilonu se sice převážně vraždilo a loupilo, ale probíhaly zde i výslechy, zkoumání stop a sestavování profilu zločince. Konal se zde totiž, pod záštitou Městské knihovny Louny, příměstský divadelní tábor s názvem Jak se dělá detektivka. Tábor měl dvě roviny, ty se v závěru týdne spojily prostřednictvím tří divadelních představení s detektivní zápletkou, které si děti samy napsaly a nazkoušely.

Divadelní část tábora vedla Oksana Kaplanová, která na Základní umělecké škole Louny vyučuje Literárně dramatický obor. O detektivní blok se postarala knihovnice Johana Prošková. Mladých detektivů bylo celkem čtrnáct a jejich věkové rozpětí bylo od osmi do třinácti let. Děti si v průběhu týdne osvojily základní herecké dovednosti, zjistily co všechno musí obsahovat správná detektivka a seznámily se s chodem nejen Vrchlického divadla, jehož komentovaná prohlídka byla pro všechny překvapením.

Mezi „zachránce tonoucích“ patřila i profesionální jednotka hasičů ze Skupiny ČEZ, jejichž pobočná stanice požární ochrany se nachází v nedaleké Elektrárně Tušimice. V pozadí člun Vodní záchranné služby ČČK.
Elektrárenští hasiči „zachraňovali“ parašutisty z vod Nechranické přehrady

Během pěti dnů vznikla na sále Pavilonu A výstava obsahující scénáře, dialogy, myšlenkové mapy věnující se detektivce a divadlu, galerii postav, motivů a prostředků objevujících se v detektivních příbězích. Díky této přípravě si mladí divadelníci ujasnili o čem bude jejich hra. Ve skupinách vymysleli název příběhu, scénář, rozdělili si role a připravili kulisy. Nazkoušeli celkem tři krátké divadelní výstupy Toxic houbu, Mafiány z dostihů a Loupež Granka, které poslední den tábora představili publiku, skládajícího se z řad rodičů, prarodičů a sourozenců. Pro většinu dětí to byl vůbec první herecký zážitek. Potlesk od diváků byl zasloužený. (mk)