Program:

10 h. komentovaná prohlídka Kotěrovy kolonie
Prohlídka nejstaršího zahradního města v Čechách, projektovaného zakladatelem moderní české architektury Janem Kotěrou, od jehož narození letos uplyne 150 let. Start na nároží ulic Dykova a Čeňka Zemana (u mateřské školky). Provází PhDr. Martin Vostřel, Ph.D.

13 h. komentovaná prohlídka opevnění
Historický vývoj západní části opevnění od bašt u Minigolfu po Žateckou bránu – provází ThLic. J. Havrlant, Th.D. Začátek před Muzeem Zkamenělý les na Minigolfu.

14 h. komentovaná prohlídka kostelů sv. Petra a 14 sv. Pomocníků
V kostele sv. Petra, kde začínáme, se od historika ThLic. J. Havrlanta, Th.D. dovíme historii kostela spjatého s počátky města. Poté půjdeme do blízkého kostela Nejsv. Trojice a 14 sv. Pomocníků.

15 h. Panoptikum starého města lounského
Historická procházka nás zavede do Loun kolem roku 1890. Vydejme se s historikem PhDr. M. Vostřelem, Ph.D. po stopách tehdejších osobností našeho města. Začátek komentované prohlídky bude před lounským muzeem.Veškeré vstupy a akce jsou zdarma.

Další otevřené památky a instituce:

CHRÁM SV. MIKULÁŠE 12.00 – 17.00
KOSTEL CČSH 13.00 – 16.00
GALERIE BENEDIKTA REJTA 10.00 – 18.00
GALERIE MĚSTA LOUN 14.00 – 18.00
LOUTKOVÉ DIVADLO (komentované prohlídky) 11.00 a 14.00
RADNICE (komentované prohlídky) 12.00 a 16.00

Dny evropského dědictví zajišťuje Městské informační centrum Louny ve spolupráci s dalšími institucemi.