Zde také bude probíhat až do 18 hodin dobové tržiště a ukázky řemesel v podání Berounských měšťanů. Živé obrazy v provedení divadelního spolku Rádobydivadlo Klapý na šesti městských památkách pomohou zájemcům o historii s řešením otázek a úkolů pro malé i velké. Za správné vyřešení na ně čeká svezení kočárem taženým koňským spřežením a výstup na věž radnice s prohlídkou expozice. Připraveny jsou dílničky s Lenkou Peckovou, která naučí vyrábět náušnice a prstýnky i malování sádrových odlitků. V dřevěných stáncích u kašny budou v prodeji pivo z Pivotéky u Chmelči a občerstvení od restaurace Maštal z Doks u Kladna a další“, nastínila část hlavního programu Monika Merdová. Otevřeno bude celkem devět žateckých dvorků, tři kostely a tři budovy Regionálního muzea v Žatci s aktuálními výstavami. V Děkanském kostele bude znít varhanní hudba v podání Miroslava Rysky.

V Klášterním kostele na vás čeká komentovaná prohlídka s Lubošem Frýbou a v Evangelickém prohlídka s Ivo Valáškem. A které dvorky na vás letos čekají?

1. Floriánský (nám. 5. května čp. 102 Mederův dům) – prohlídky nově otevřeného domu za běžné vstupné, archeologické pískoviště, malování a keramické tvoření se ZUŠ Žatec a od 15:45 do 16:15 a od 17:15 – 17:45 hodin zahraje Jiří Šámal na hang-drum. 2. Trafikový (Nádražní schody) – prohlídky nově opravené trafičky, fotokoutek a výstava o rekonstrukci tohoto objektu. 3. Radniční (nám. Svobody čp. 1) - atrium: 14:00 – 14:45 Petr Špatina - hra na skleněnou harfu za doprovodu kontrabasu Maxe Makagonova 14:45 – 15:15 Jiří Šámal - hra na hang-drum 15:15 – 15:45 vystoupení studentů Teplické konzervatoře na marimby 15:45 – 16:30 Petr Špatina - hra na skleněnou harfu za doprovodu kontrabasu Maxe Makagonova 16:30 – 17:00 Innamorata – goticko-renesanční písně 17:00 – 17:30 studenti Teplické konzervatoře na marimbu 17:30 – 18:00 vystoupení Žateckého příležitostního sboru 4. Knihovnický (nám. Svobody čp. 52) – tvořivé dílničky pro děti i dospělé, čítárna na hradbách a knižní swap připravila Městská knihovna v Žatci. 5. Architektonický (Dvořákova čp. 30) – se spolkem A dál? si popovídáte o udržitelném rozvoji města, opravě památek a možnosti jejich financování a přiblíží fungování audioprůvodce Mezi žateckými komíny.

6. Sousedský (Nerudovo nám. 945) se ponese v duchu mezinárodní sousedské veselice a proběhne dobročinný prodej různých jídel a pochutin. 7. Poštovní (Volyňských Čechů 3098) – zde je připravena vyšívání křížkovým vzorem na plot, v prodeji budou muzejní pohledy a sběratelsky zajímavé korespondenční lístky s otisky motivů žateckých památek z tiskových štočků. 8. Chmelový (nám. Prokopa Velkého 1950) – tradiční akce „kanál“ – výtvarná dílna připravená Regionálním muzeem, na kterou si musíte donést vlastní tričko či jiný textil.

Vystoupat můžete na Žatecký maják a nebo absolvovat komentované prohlídky obohacené o sirné komory, které nabízí CHCHP. 9. Dětský (Obránců míru 638) – Dům dětí a mládeže zde kromě prezentace svých kroužků připravil skákací hrad, hry a soutěže pro děti. O dnu evropského dědictví proběhne na Hošťálkově náměstí u Budíku od 16 hodin Pestrofest, kde se představí Anatol Svahilec & Crew v rámci Slam poetry vystoupení, bude i muzika (zatím v jednání). Občasné sdružení připravilo již tradiční program pro pro začínající skejťáky Skejt Academy u Rampy na Nákladní ulici. 

V Klášterní zahradě zase kolegové z Chrámu chmele a piva připravili koncert Vladimíra Javorského a Mirka Kemela s kapelou. Změna programu vyhrazena, na většině míst vstupné dobrovolné.

Jitka Krouzová