„Kromě bohatého kulturního programu na deseti žateckých dvorcích v širším centru města nabídneme i speciální prohlídky děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie s ukázkou hry na varhany. Žatecký pivovar umožní prohlídky nového Pivovarského muzea i vyhlídku z Vodárenské věže. Zapojí se také Městské divadlo Žatec, kde můžete kromě opony zhlédnout i výstavu o jeho historii. Žatecká Chmelobrana zase zve do nedalekého Muzea Homolupulů", uvádí za Regionální muzeum K. A. Polánka Monika Merdová.

Vstupné je pro tento den na všechny výstavy i akce volné s výjimkou přidruženého podvečerního programu v klubu Budík a také v letním kině, kam ale budou mít návštěvníci možnost získat vstup zdarma, budou-li poctivě sbírat razítka na jednotlivých dvorcích. Brožurku s kompletním programem, kam si zájemci nechají razítka tisknout, obdržíte v den akce na všech zapojených dvorcích i objektech.

Akce probíhá pod záštitou města Žatce a celonárodně ji spoluorganizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a probíhá v průběhu září ve velkém množství měst a obcí, národní zahájení se uskuteční v Olomouci 11. - 13. září 2020. Program v Žatci každoročně připravuje Regionální muzeum K. A. Polánka.

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci