Obsah samotné olympiády měl za úkol prověřit znalosti studentů prvních až třetích ročníků v obecné rovině – obsahoval jak čtení s porozuměním, tak různé gramatické úkoly a také slovní zásobu. Poslech byl tentokrát z důvodu online provedení zcela vynechán. Cvičení se svou obtížností pohybovala na hranici jazykové úrovně B1/B2, studenti si nicméně většinou poradili velmi dobře a více než dvě třetiny z nich dosáhlo více než padesáti procent bodů (18 a výše ze 34; nejvyšší dosažený výsledek byl 27 bodů). Do okresního kola postoupí dva  studenti.

Mezi účastníky byli i studenti Obchodní akademie a střední odborné školy zemědělské a ekologické Žatec. "Výuka AJ na naší škole je na vysoké úrovni, což prokazují úspěšní absolventi naší školy, absolventi projektu Erasmus (stáže v zahraničí), absolventi Cambridge English a také působení amerického lektora z projektu Fulbright v uplynulém roce. Máme silný sbor učitelů," řekl Jiří Karas, ředitel Obchodní akademie a střední odborné školy zemědělské a ekologické Žatec.

Zdeněk Traxler