Právě kvůli získávání různých podnětů, i kritických, požádalo žatecké divadlo na jednom ze svých facebookových profilů veřejnost o názory a podněty.

Jednotlivé náměty se pak vyhodnocují a podle možností se s nimi pracuje. Negativa se pořadatelé snaží odstraňovat, dobré věci zachovávat či rozvíjet. Je nutné říci, že ke každoročním debatám v rámci příprav městské slavnosti patří hlavně diskuze o tom, jak bude vypadat program na hlavní scéně a nyní i v Letním kině.  

Dočesná v Žatci. Ilustrační foto
Váš názor: Žatecká vulgární Očesná 2023

Obecně lze o letošní Dočesné říci, že patřila k povedeným ročníkům. Zasloužilo se o to i rozdělení scén mezi jednotlivé pořadatele a zpoplatnění vstupu na festival v Letním kině. K němu došlo kvůli tomu, aby se snížila finanční náročnost pro město, neboť výdaje za Dočesnou stále rostou. Toto je způsob, jak zajistit kvalitní program, ale zároveň šetřit městskou pokladnu. Ukázalo se, že platit vstupné na kvalitní a známé kapely veřejnosti nedělá problém, důkazem bylo zcela zaplněné Letní kino.

Konkrétně k některým výhradám:

Zavedení vratných kelímků bylo jednoznačně správným krokem, o čemž svědčí výrazné snížení nepořádku v ulicích. Pro další ročníky se bude řešit podoba kelímků, pořadatelé vnímají poptávku po designu s logem Dočesné (možná i obměnitelným, aby kelímky sloužily i jako sběratelský suvenýr) a s háčkem na zavěšení.

Tanec s korbelem proběhl v sobotu na hlavním pódiu.

Ceny občerstvení nebo piva pořadatelé neovlivní, to je věc prodejců. A těžko také pořadatelé jednotlivých scén ovlivní obsah jednotlivých vystoupení, což by mohlo připomínat cenzuru. Není ale třeba diskutovat o tom, že přemíra vulgarity na pódia nepatří.

Svůj stánek město Žatec mělo. Po celou dobu Dočesné bylo otevřené infocentrum, kde si návštěvníci různé suvenýry kupovali. Mezi nejprodávanější patřila trička, která pak byla vidět na návštěvnících.

Víkendovou Dočesnou v Žatci si nenechaly ujít tisíce lidí. Zahrála například kapela Olympic.
FOTO, VIDEO: Dočesná v Žatci. Tisíce lidí, Olympic, hodně piva i opilých

Podnět ohledně stánku, kde by se soutěžilo o drobné suvenýry, je zajímavý, děkujeme za něj. Vhodné místo by možná bylo u dětské scény.

Nemyslíme si, že by Dočesná byla jen pro muže a děti. Z ohlasů víme, že si akci užívají i ženy. I pro ně jsou přece vhodné hudební programy na jednotlivých scénách. Ženy stejně jako muži se během Dočesné rády setkávají, baví se známými, které potkají, ochutnávají piva, drinky, pokrmy a občerstvení.

Je normální, že když na Dočesnou přijdou a přijedou desítky tisíc návštěvníků, přinese to desítky tisíc názorů, poznámek, kritik či podnětů. Za všechny děkujeme a jsme za ně rádi. Pořadatelé je zváží a podle možností využijí při dalších ročnících Dočesné. Protože ta se koná právě pro návštěvníky a město i městské divadlo chtějí, aby převažovali ti spokojení.

Tomáš Kassal
zástupce města Žatec pro komunikaci s veřejností