Zkontrolovali celkem 76 vozidel, ve čtyřech případech se řidiči dopustili přestupku, za což jim byly uděleny „výchovné“ pokuty v celkové výši 1 tisíc korun. Jednalo se o přestupky spočívající v nevyhovujícím technickém stavu vozidla a nepředložení dokladů potřebných k řízení a provozu vozidla. Kromě toho policisté na základě provedeného orientačního testu zjistili dva řidiče, kteří byli pod vlivem drog. Oba byli vyzváni k odběru krve, jeden z nich odmítl. Jeho přestupek spočívající právě v odmítnutí odběru ke zjištění přítomnosti návykových látek v krvi byl oznámen k projednání příslušnému správnímu orgánu. Sankce za takové jednání je podle zákona vysoká – řidiči hrozí pokuta ve výši 25 až 50 tisíc korun a jeden až dva roky zákazu řízení.

Kromě toho mu bude přičteno sedm trestných bodů. U dalšího „hříšníka“, který se odběru krve podrobil, čekají policisté na výsledek toxikologického rozboru, který ukáže koncentraci návykové látky v krvi. Podle zjištěného množství návykové látky se bude řidič zodpovídat buď z přestupku, anebo v případě vysoké koncentrace z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

 

Miroslava Glogovská, mluvčí PČR