Děkan FZS UJEP, doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., předal dne 14. prosince ředitelům čtyř výše uvedených škol osvědčení o udělení statutu „Fakultní škola FZS UJEP“.

„Jde o střední školy, s nimiž fakulta již v minulosti zahájila spolupráci, například podpisem smlouvy o zabezpečování pedagogické praxe pro náš nově akreditovaný navazující magisterský studijní program Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy,“ vysvětluje děkan doc. Zdeněk Havel.

Slavnostní předání proběhlo vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v omezeném počtu účastníků, pozvání přesto přijali i radní Ústeckého kraje Ing. Jindra Zalabáková, pro oblasti školství, mládeže a sportu, a Ing. Radim Laibl, pro oblast zdravotnictví. Přípravná fáze vzniku fakultních škol byla totiž podpořena také univerzitním projektem financovaným ze strany Ústeckého kraje.

„Oba vyjádřili radost z této nové formy spolupráce mezi dvěma různými typy škol a ujistili přítomné o svém přesvědčení, že jak zdravotnictví, tak vzdělání zůstane na krajské úrovni prioritou,“ uvádí proděkan pro rozvoj a kvalitu FZS dr. Karel Hrach.

Na závěr setkání se mohli hosté seznámit s fakultní technologickou novinkou – virtuálním pitevním stolem, který slouží k výuce anatomie.

Jak konstatovala prorektorka pro studium, RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.: „Fakulta zdravotnických studií je již pátou součástí UJEP, která statut Fakultní škola uděluje.“ A tajemnice fakulty Ing. Veronika Davídková doplňuje: „Pro FZS UJEP jsou těmito partnery logicky střední školy připravující odborníky pro oblast zdravotnictví. Vždyť například na bakalářském studijním programu Všeobecné ošetřovatelství tvoří absolventi středních zdravotnických škol přes 60 % studentů.“

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP