V měsíci lednu 2021 budou mnozí občané podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Finanční úřad pro Ústecký kraj si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť Finančního úřadu pro Ústecký kraj. Vzhledem k současné epidemiologické situaci chceme tomuto předcházet, ovšem současně se nebráníme poskytováním služeb poplatníkům jako doposud (zejména pomoci s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí).

Toho bychom chtěli docílit především prostřednictvím telefonické komunikace, kdy na určených telefonních číslech budou poplatníkům k dispozici pracovníci, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo spojí poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (tedy na příslušného správce daně).

Telefonicky rovněž pomůžeme poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž se s poplatníkem dohodneme na formě pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu, nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu (daňová informační schránka), případně je podat prostřednictvím sběrného boxu,“ uvedl ředitel krajského finančního úřadu Jan Havlíček. Uvedené kontakty jsou uvedené ve fotogalerii.

Omezený provoz na finančních úřadech je prodloužen do 22. ledna Vzhledem k vyhlášeným vládním opatřením a prodloužení nouzového stavu, budou pracoviště Finanční správy do 22. ledna 2021 přístupná pro veřejnost pouze v omezeném rozsahu.

Provoz podatelen a pokladen na finančních úřadech bude omezen pouze na pondělí a středu od 8:00 do 13:00 hodin. Pracoviště v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“ budou do 20. ledna 2021 zcela uzavřena. Přehled těchto pracovišť naleznete na webových stránkách Finanční správy. V dalším období se bude provoz na finančních úřadech odvíjet od epidemiologické situace, kterou Ministerstvo zdravotnictví průběžně zveřejňuje (PES).

„Na aktuální vývoj bude Finanční správa reagovat a o případných změnách provozu finančních úřadů, bude včas informovat. Veřejnosti doporučujeme, aby na minimum omezila osobní návštěvu na úřadech a ke komunikaci se správcem daně využívala zejména elektronické formy komunikace. Další konkrétní informace o provozu na jednotlivých úřadech může veřejnosti podat místně příslušný finanční úřad,“ uvedla tisková mluvčí Finanční správy Zuzana Mašátová. (tx)

Finanční úřady mají omezený provoz, ale nabízí služby i telefonicky a elektronicky.Zdroj: Archiv FU