V sobotu 30. července se opět pro veřejnost otevřou brány poláckého zámku. „Připravili jsme kulturní akci s historickou tematikou. Po celý den jsou rozplánovaná vystoupení skupiny historického šermu Honorata z Letohradu,“ informuje majitel zámku Miloš Dempír. Nebudou chybět potyčky mezi šermíři, hraný příběh z historie, mistr kat, ani ukázky historických zbraní.

Mezi vystoupeními mají návštěvníci jedinečnou možnost podívat se do samotného zámku. Provede je sám majitel. „Návštěvníky seznámíme nejen s historií, s vnitřními prostorami, ale také s obnovou zámku i celého zámeckého areálu,“ přibližuje Miloš Dempír. K vidění budou i části, které se už podařilo obnovit.

Prozatím běžně nepřístupný zámek prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která potrvá spoustu let. Každá kulturní akce, která se v zámeckém areálu koná, přispěje ke znovuzrození této ohrožené památky. Nachystané jsou tedy i suvenýry, které si budou moci výletníci na zámku pořídit. Podle majitele Poláků k dispozici jsou pohlednice i sběratelské magnetky ve tvaru dílku puzzle.

K zakoupení bude také bohaté občerstvení. V nabídce najdou výletníci mimo jiné i tradiční valašské frgále, vyhlášené velké kulaté koláče s certifikátem. Mnozí možná nevědí, že označení frgál se kdysi používalo pro zmetky, tedy pro koláče, které se příliš nevyvedly. Postupem času se chuť a taky tento pojem natolik rozšířily, že už vyhlášeným koláčům zůstal. Kdo frgály ochutnal, nezapomene na ně.

Důležité informace pro všechny, kteří se vydají na výlet do Poláků. Autem se k zámku dostane každý. Jak říká Miloš Dempír, parkování je možné přímo na návsi před zámeckou branou. I ti, kteří se vydají autobusem nebo vlakem, nemusejí truchlit. Mohou využít dostupných spojení přes Kadaň, která je od Poláků necelých 10 km. Z Kadaně do Poláků vede i speciální vlaková Doupovská dráha.

Podpořit smělé plány Miloše Dempíra může každý. Historická slavnost na zámku Poláky se koná v sobotu 30. července od 11 do 17 hodin. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek je určený na záchranu nádherného barokního dědictví – zámku Poláky.

Zámek Poláky - Areál původně barokního zámku Poláky s přilehlým hospodářským dvorem a rozlehlým parkem se nachází ve stejnojmenné vesnici v okrese Chomutov, zhruba 9 kilometrů od Kadaně, v těsné blízkosti Nechranické přehrady. Na místě dnešního barokního zámku Poláky stávala původně tvrz, kterou postavili pravděpodobně v 1. polovině 16. století Mašťovští z Kolovrat. V písemných pramenech se tvrz v Polákách poprvé připomíná v roce 1546. Posléze se stal majitelem Felix Hasištejnský z Lobkovic, dále Štampach ze Štampachu. Za třicetileté války byla renesanční tvrz rozbořená a zůstala ležet v troskách. V průběhu dalších let se majitelé statku často střídali, například Strojetičtí ze Strojetic, hrabě Gustav Adolf z Warmsbachu nebo hrabata z Questenberku. Poláky v letech 1745 až 1815 vlastnila hrabata z Pergenu, která se nejvíc podepsala na jejich současné podobě. Někdy na konci 18. století nechali zříceniny tvrze zbourat a na jejich místě postavili nový pozdně barokní zámek. Roku 1815 koupili panství v Polákách Windischgrätzové, v roce 1868 dolonobeřkovičtí Lobkovicové. Lobkovicové zámek drželi až do první pozemkové reformy po vzniku Československé republiky. Panství v roce 1924 koupili manželé Rudolf a Anna Hrbáčkovi Hradčovští, kteří nechali zámek v roce 1928 přestavět v novobarokním stylu. Tehdy byla v sousedství zámku postavená také nová vila. Posledním soukromým majitelem statku před znárodněním byl A. Kollmann. Po roce 1948 získal zámek do držení místní státní statek. Po roce 1990 byl zámek navrácený do vlastnictví potomkům původního majitele. Ti jej pak nabídli k prodeji. Během 30 let se ve vlastnictví objektu vystřídala řada právnických osob. Zámek nikdo ani minimálně neudržoval. Celý areál byl kompletně vyrabovaný a zpustnul. Od roku 1958 je zámek Poláky zapsaný v seznamu kulturních památek České republiky. Vzhledem k intenzivnímu chátrání celého areálu je také zařazený mezi památky ohrožené. Nový majitel zámku Poláky Miloš Dempír v roce 2020 podnikl první kroky k záchraně celého barokního komplexu. Připravoval rekonstrukci a obnovu zámku. V současné době je zámek pro veřejnost zcela uzavřený. Zpřístupnění je plánované po dokončení jeho rozsáhlé rekonstrukce.

Květa Korbářová