Podmínkou spolupráce s naším pracovištěm je respektování daných pravidel, mezi něž patří mimo jiné závazek k bezplatnému předání archeologických nálezů včetně podrobných nálezových okolností a pokud možno co nejpřesnější lokalizace a to nejlépe pomocí GPS.
Z několika různých míst sběrné oblasti žateckého muzea tak v poslední době obohatily sbírky muzea mnohdy unikátní předměty ze železa, bronzu, mědi, stříbra a dokonce i zlata.

Jde například o náramky, sekery, zlomky spon, hrot šípu, fragmenty srpu, stříbrné ražby mincí, přezky, ostruhy, jehlice, sekáče, závěsky, radlici apod. Nejstarším předmětem byla měděná masivní sekera z období eneolitu tedy pozdní doby kamenné, dále pak široká škála předmětů od střední doby bronzové až do vrcholného středověku. Šlo třeba o dvě ražby stříbrných mincí či soubor několika železných ostruh ze 14. století.

Jelikož je nálezový stav většiny kovových předmětů nevyhovující pro dlouhodobé deponování, proběhla na specializovaném pracovišti Regionálního muzea v Teplicích v loňském roce jejich konzervace a restaurování. Tímto způsobem bylo ošetřeno více než čtyřicet předmětů.
Teplické pracoviště, které se specializuje na archeologické kovy a je také náležitě vybaveno, zajistilo u vybraných nálezů i rentgenové snímky či měření pomocí spektrometru, které prozradí přesné chemické složení například bronzových slitin či stříbra včetně tzv. stopových prvků.

Poctivým dárcům ještě jednou tímto způsobem děkujeme za příkladný přístup v zacházení s náhodně nalezenými archeologickými předměty, které významně obohatily znalosti o nejstarší minulosti našeho regionu.

Petr Holodňák, Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci