Cílem soutěže je aktivní podpora polytechnické výuky a zájmu žáků o technické obory, posílení významu kvality odborné přípravy, jakož i propagace příkladů dobré praxe spolupráce mezi středními a základními školami a regionálními firmami.

Princip soutěže spočíval v účasti smíšených soutěžních týmů složených ze tří žáků páté třídy základní školy a tří žáků střední školy. Úkolem každého soutěžního týmu bylo ve stanoveném čase tři hodin pomocí polytechnické stavebnice Merkur a technické dokumentace sestavit a zprovoznit model funkčního zařízení (přesná specifikace a název modelu bude zveřejněna až po ukončení všech krajských kol) a pomocí programovatelných elektronických modulů nastavit a regulovat jeho provoz. Pro splnění úkolu museli soutěžící bez rozdílu věku prokázat vysokou technickou dovednost, schopnost vzájemné spolupráce, komunikace a kreativního přístupu, kdy starší soutěžící pod vedením kapitána týmu dobře organizovali práci a projevovali i své řídící schopnosti.

Žatecké Přírodovědné centrum láká na sopky a souhvězdí sluneční soustavy.
Žatecké Přírodovědné centrum láká na sopky a souhvězdí sluneční soustavy

Okres Louny reprezentoval soutěžní tým sestavený ze tří žáků páté třídy partnerské Základní školy Husova 276 Podbořany Radima Bezděka, Michala Táborského, Stanislava Štěpána a pedagoga Anny Bartákové a třech žáků naší školy Gymnázia a Střední odborné školy Podbořany studijního oboru Elektrotechnika se zaměřením na mechatroniku ve složení Kryštof Klaus, Lukáš Majer, David Trávníček a pedagoga Ing. Jiřího Otipky. Na celý tým dohlížel a neocenitelnými radami přispíval kapitán týmu Ing. Pavel Ježek z partnerské firmy AGRIMA Žatec s.r.o.

I přes obrovskou vyrovnanost všech zúčastněných soutěžních týmů, se podařilo našemu týmu jako jedinému dokončit soutěžní model s předstihem v základním časovém limitu a s plnou funkční správností dle zadání. I přes nepatrné „estetické“ prohřešky proti zadání a lítém boji, vybojoval náš smíšený školní tým 1. místo a zároveň postup do národního finále, které se bude konat 20.6.2023 v Praze, kde bude reprezentovat Ústecký kraj.

Ilustrační foto.
Potravinová sbírka pomohla dětem z Klokánku. Lidé darovali věci za 11 tisíc

Blahopřejeme a děkujeme všem soutěžícím za vzornou reprezentaci obou škol a k dosažení obrovského úspěchu. Velké poděkování patří též zástupci partnerské firmy AGRIMA Žatec s.r.o. Ing. Pavlu Ježkovi za vytvoření úžasné týmové atmosféry, trpělivý výkon ve funkci kapitána týmu a za pomoc s materiálovým vybavením soutěžního týmu.

Jaroslav Kohout, Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany