Gymnázium a Střední odbornou školu Podbořany v soutěži reprezentoval smíšený tým žáků SOŠ studijního oboru Elektrotech-nika se zaměřením na mechatroniku Kryštof Klaus, Pavel Matay, David Křišťan, Marek Kočka, Filip Kastl a žáků ZŠ T.G. Masaryka Podbořany Matěj Strejc a ZŠ Podbořany, Husova 276 Adam Zázvorka, pod vedením vedoucího týmu Ing. Jiřího Otipky.

Základní myšlenkou pro realizaci soutěžního projektu bylo rozhodnutí vytvořit v souladu s cíli soutěže fyzický model dopravně obslužného systému RoboForklift.

 Soutěžní navázal tým na předchozí úspěchy v soutěži opět skvělým výsledkem a v těžké konkurenci ostatních elektrotechnických škol ústeckého kraje získal 3. místo společně s fi-nanční odměnou ve výši 400 000,- Kč a potvrdil tak aktuálnost označení školy titulem Moderní škola 4.0, získaný v předchozím ročníku soutěže.

Ing. Bc. Jaroslav Kohout, Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany

Želeč měla Svatojánská pouť.
FOTO: Želeč měla Svatojánská pouť. Hrála kapela Buty a byla i dřevorubecká show