Jejím výsledkem bude nová tribuna pro diváky, revitalizace hrací plochy, výměna původního oplocení hřiště a oplocení celého sportovního areálu, oprava cesty bezprostředně přilehlé k hrací ploše, oprava přilehlé komunikace a nová ohradní zeď. V těchto dnech dělníci pracují téměř nepřetržitě, celá akce musí být završena do konce letošního roku, jak je v podmínkách poskytovatele dotace – Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. „Stavíme ohradní zeď, dohromady asi 300 metrů čtverečních. Součástí nového oplocení budou také nová vrata a vstupní branky, uvnitř stadionu nové branky, střídačky a hlavně nová zastřešená tribuna,“ řekli pracovníci.

Alena Dukátová