Hlavním cílem projektu bylo zlepšení jazykových a metodologických kompetencí učitelů jak cizích jazyků, tak jiných předmětů, ve kterých dochází k využívání metody CLIL (propojení jazykové výchovy s vyučovacím předmětem).

Celý projekt se měl uskutečnit v průběhu let 2019 – 2021, ale kvůli epidemii covid-19 se původní časový harmonogram nepodařilo splnit. Jazykové pobyty se však uskutečnily vždy, když to aktuální situace dovolila, takže některé proběhly až v roce 2022. Učitelé ze žateckého gymnázia vyjeli konkrétně do Vídně, na Maltu, do Řezna, Dublinu a do Londýna.

Kromě samotného profesního rozvoje učitelů došlo také k navázání nových mezinárodních kontaktů, k výměně zkušeností se zahraničními pedagogy a k porovnání vzdělávacích programů v českých školách s kurikuly v zahraničí.

Vyučující začali nově získané poznatky a materiály využívat při své práci se studenty, a to jak v běžné výuce, tak i například při přípravě studentů na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky.

V rámci projektu Erasmus+ plus vycestovali se svými pedagogy i studenti. Naše gymnázium se zapojilo do mezinárodního projektu „Nachhaltigkeit als Standortfaktor – Erziehung zu nachhaltigem Handeln“ (My a udržitelný rozvoj – Mysli globálně, jednej lokálně), do kterého byly zapojeny kromě naší školy také gymnázia Wesermünde Bremerhafen v Německu, Agrupamento de Escolas de Sao Joao da Talha v Portugalsku a Väinö Linnan Iukio Urjala ve Finsku, koordinátorem byla německá škola.

Situace s covidem 19 ovlivnila i tuto aktivitu, studenti nakonec navštívili pouze Finsko v termínu 28. 5. – 3. 6. 2022. Náplní pobytu bylo zkoumání kvality vody z Baltského moře. Vzorky se odebíraly na různých místech při cestě z města Turku na ostrov Seili, kde se následně zkoumaly v laboratoři University of Turku.

I tento projekt pomohl bourat jazykové bariéry, navázat přátelství a umožnil studentům rozšířit si obzory.

Kamila Kuffová