V několika třídách během celého dopoledne současně probíhaly přednášky a ukázky práce složek integrovaného záchranného systému. Hasiči prezentovali na této akci výukové hodiny z nově vytvořeného projektu Hasiči pro školy. Projektový den byl zakončen požární evakuací celé školy.

Radka Brunclíková, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje