První významná pomoc ze strany obyvatel spočívá v tom, že nebudou tyto jedince krmit! I to se kupodivu děje… A potom, že budou dávat pozor na své děti, aby na uhynulá zvířata nesahaly. A také na psy, není vhodné je těly hlodavců krmit… „Sběr mrtvých zvířecích těl ve městě probíhá pravidelně, ne vše je ale možné sebrat najednou,“ ujistila vedoucí odboru místního hospodářství a majetku Martina Donínová.

Město o problému ví. „Hlodavci se bohužel stáhli na sídliště především vlivem sekání polí. Bývá to pravidelný jev, který nebude trvalý,“ vysvětlila M. Donínová. Letos jsou ale hraboši přemnožení, a nejen na Žatecku, proto jsou potíže s nimi více patrné.

V průběhu srpna probíhá ve městě deratizace. Město ji zajišťuje ve svých objektech, na veřejných prostranstvích a spolupracuje se společností Severočeské vodovody a kanalizace. „Firmu, se kterou spolupracujeme v rámci deratizace, jsme již upozornili na lokalitu na Jihu, které se bude věnovat ve větší míře. Deratizovat se ale mohou jen místa, kde se objeví nory. Volné pokládání návnad na trávník možné není,“ upozornila vedoucí odboru místního hospodářství a majetku.

I při deratizaci mohou pomoci občané ze sídlišť. Pokud se objevují hlodavci například v panelových domech, mohou si společenství vlastníků nechat položit návnady ve svých objektech. Lze tak učinit oslovením a objednáním odborné společnosti nebo se obrátit na odbor místního hospodářství a majetku na městském úřadě, který kontakty poskytne. Vlastníci soukromých objektů si však tuto službu musí uhradit na vlastní náklady.

Úplné vyřešení problému s hlodavci z polí v ulicích není v silách města Žatec. Efektivním řešením by byl například upravený způsob hospodaření na polích, například hlubší orba. To ale město nemůže žádnému zemědělci nařídit. Bude se však snažit s nimi intenzivně jednat. Zároveň byl uvedený problém řešen ve spolupráci s Městským úřadem Žatec, Stavebním úřadem, životním prostředí, který věc konzultoval s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Ten se vyjádřil, že momentální vyšší výskyt hlodavců nelze vyřešit. Účinné prostředky neexistují. Dle vyjádření odborného pracovníka se „problém“ eliminuje samovolně, a to změnou ročního období. Zároveň již v tomto období nelze aplikovat odborné přípravky na zemědělských polích, kterými se počty jedinců daly snížit. 

Tomáš Kassal