V době kdy kostel patřil římskokatolické církvi spolek realizoval nejnaléhavější opravy. Opravil schody na kůr, lavice a mříže k ochraně památky. Zajišťoval stálý úklid jak interiéru, tak i přilehlého okolí kostela. Cílem spolku bylo udržovat kostel v pěkném stavu, aby mohl být využíván k liturgickým a kulturním účelům. Asi v roce 2020 začal spolek uvažovat o vrácení věžních hodin na kostel.

Během uskutečňování tohoto cíle došlo ke změně majitele kostela. V současné době je majitelem kostela perucký Nadační fond Emila Filly.

A jak se spolku daří realizovat svůj záměr a vrátit hodiny na věž? Přes všechny možné i nemožné peripetie, intervence, žádosti, povolení, prověřování a vyhodnocování je již historický hodinový stroj u restaurátora. Je zaplacena záloha a spolek má za úkol získat další peněžní prostředky na uhrazení doplatku.

Smyslohrátky v MŠ V Domcích Louny
V lounské školce V Domcích připravili „čmuchací“ kvíz pro děti i jejich rodiče

Chod i hlasitost hodin se bude obsluhovat elektrickým zařízením. Hodiny by měly být umístěny na věž ve druhém čtvrtletí roku 2024.

Všechny opravy i náklady na údržbu kostela spolek financoval z členských příspěvků a z darů od veřejnosti. Na mříži v kostele má spolek kasičku a veřejnost může stále přispívat, aby hodiny z věže opět odměřovaly čas. Dosavadní částka byla darována členy spolku a vybrána obcházením přátel a známých a stejně budou získané i další prostředky.

Touto cestou členové spolku ještě jednou děkují všem, kteří za celá ta léta přispívali na opravy kostela. A také děkují všem, kteří ještě přispějí na restaurování věžních hodin.

Po ukončení činnosti spolku budou věžní hodin patřit, tak jako kostel, Nadačnímu fondu Emila Filly, Peruc.

Viera Hermína Kopicová
Peruc