Od roku 1965 pracoval v kinech v Chebu, Praze, Žatci a také v Lounech. Poté byl od roku 1990 ředitelem státní Ústřední půjčovny filmů.

Dnes patří mezi Osobnosti, které snad ani není nutno lounské veřejnosti příliš představovat.

Setkáváme se s ním na řadě kulturně společenských akcích v Lounech a pokud si chce někdo rozšířit znalosti z novodobé uměleckohistorické paměti našeho města, pan Jíra se vždy s každým o své bohaté vědomosti i vzpomínky rád podělí.

Do dalších let, teď stále ještě více než kdy jindy, přejeme hlavně pevné zdraví!!!

Vedení města Loun