Výše zmíněný odpad nelze odevzdat v lékárnách, protože ty nejsou povinny ani oprávněny tento druh odpadu od občanů odebírat. V lékárnách lze odevzdat pouze nevyužité léčivo, nikoli materiál, který zůstane po aplikaci léčiv.

Jak s injekčními stříkačkami, jehlami atd. po použití naložit, by měl pacienta informovat jeho lékař, který danou léčbu předepsal. Měl by také tento nebezpečný odpad případně převzít k likvidaci, protože vzniká v důsledku léčby pacienta a je třeba ho odstraňovat jako odpad nebezpečný, a to na náklady zdravotnického zařízení, v němž byla léčba pacientovi předepsána. Dané zdravotnické zařízení je považováno za původce odpadu dle zákona o odpadech a je povinno dodržovat všechna ustanovení daná tímto zákonem a jeho prováděcími předpisy. (kb)

Z věže kostela sv. Mikuláše máte Louny jako na dlani.
KVÍZ: Myslíte, že znáte Louny? Otestujte si své znalosti