Děkujeme Jolaně Čadové, Barboře Zemanové a Jitřence Beranové, vychovatelkám školní družiny při ZŠ TGM Podbořany. 

Domov pro seniory Podbořany

Beseda s geologem v knihovně v Lubenci
Geolog: Zvířata přešla i zmrzlý oceán, jen člověk proti klimatu demonstruje