Zveme všechny zájemce o historii města Žatce, majitele památkových objektů, přátele architektury a památkové péče ke komentované vycházce městskou památkovou zónou města Žatce, zaměřenou na rozpoznání vlivu chmelařství na specifický vývoj urbanismu našeho města.

Po cestě si budeme všímat, jakým způsobem ovlivnilo chmelařství podobu zástavby historického centra a Pražského předměstí. Dozvíme se, proč tyto dvě části města vypadají odlišně, jakým způsobem byla podoba každého z nich ovlivněná chmelařstvím a proč je Žatec v některých oblastech světovým unikátem. Budeme se také věnovat dobrým a špatným příkladům památkové péče a jistě zbyde čas na zajímavou diskusi.

Na vycházku vyrážíme v sobotu 17. června v 10 hodin dopoledne, sraz je na Hošťálkově náměstí u galerie soch před vchodem do děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie.

Martin Kos
Žatecký okrašlovací kolektiv