Zahájení výstavy bylo naplánováno u příležitosti předvánoční bohoslužby v kostele, ale zpřísněná protiepidemická opatření neumožnila původně plánovanou vernisáž. Bohoslužba proběhla za přítomnosti jen několika věřících. Rodiče a další zájemci mají možnost výtvory zhlédnout vždy o nedělích od 14 do 16 hodin. Právě v tuto dobu kostel otevírá k individuálním návštěvám a rozjímání kostelnice Valentýna Angelevská. Obrázky, kresby, koláže a další výtvarná díla budou k vidění do konce ledna.

Alena Dukátová