Dík za výsadbu dubového lesíka patří především Městysi Peruc, Obci Vrbno nad lesy, Lesům ČR, Husovu sboru na Peruci, nadaci VIA a dobrovolníkům z České spořitelny. Zahradníku Štefanovi D., dělnicím Zdeňce W. a Petře K. a dalším, kteří pomáhali zvelebit toto místo.

Ivo Kraus