Ten byl také otcem myšlenky, hlavním iniciátorem a nakonec i tvůrcem tohoto skromného dílka. Největší zásluhu na vzniku této knihy však nutno připsat vytrvalému a nespoutanému sběratelskému úsilí vášnivých a pečlivých sběratelů. Za to, že nashromáždili tak zajímavý historický materiál a své vzácné sbírky se rozhodli představit široké veřejnosti, jim patří zvláštní poděkování. Do svých dlouholetých a bohatých sbírek tak dali nahlédnout pánové Václav Finfrle z Běsna, Alexandr Gižynski ze Žatce a kryrská rodačka Dana Jasanová. Díky nim se nám pootevřelo okénko do historie Kryr od přelomu 19. a 20. století až do konce padesátých let století dvacátého.

Pohlednice a potažmo celá kniha tak věrně a detailně mapují život a rozkvět města Kryr, jeho významných dominant, továren a obchůdků, ulic a uliček, zapomenutých zákoutí i dnes již zaniklých objektů a stavení. Svůj nemalý podíl na vzniku této knihy mají i příspěvky kryrských patriotů Martina Dresslera a Richarda Vyhnálka. Díky úsilí všech těchto lidiček tak dostalo naše město ke svému výročí nevšední a opravdu vzácný dárek.

Jaroslav Jasan