V obci Lenešice chybí místo pro odpočinek a setkávání občanů. Přestože má tři parky, ani jeden není udržovaný. Vytvoření kulturního prostředí, kde se budou moci obyvatelé obce setkávat a které si i sami svépomocí vybudují, nejenže posílí komunitní život, ale i pozvedne úroveň této lokality. Park bude upraven ve spolupráci s dobrovolníky, v plánu je zapojit i místní obyvatele k jednoduché údržbě např. možností zalévat květiny.

Program nadace podporuje aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí, a projekty přispívající ke zlepšení mezilidských vztahů v sousedských komunitách. Podpořeným nabízíme peněžní příspěvek ve formě grantu, možnost získat další finanční prostředky prostřednictvím dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz, možnost účastnit se vzdělávacích seminářů a další konzultace. Projekty byly podpořeny před vyhlášením nouzového stavu v důsledku koronavirové epidemie, termín a podoba jejich realizace se proto může změnit.

 Hana Sedláková, Nada Via