Občané je mohou zdarma dostávat až domů, a to formou SMS nebo e-mailem. Samozřejmě budou k nalezení také na webu společnosti a na webu města (záložka Radnice, sloupec vlevo), kde je možné se i zaregistrovat k odběru oznámení.

Společnost ČEZ Distribuce připravila přehlednou zprávu o elektronickém způsobu informování veřejnosti o plánovaných odstávkách. Lidé se o nich dozví vždy minimálně 15 dní předem.

Ke změně došlo proto, že stále více zákazníků volá po moderních způsobech oznamování. U původního systému s výlepem plakátů se společnost potýkala s plošnými zákazy výlepů nebo stížnostmi na nečitelnost nebo nevhodné umístění.

Jak se zákazník o odstávce dozví?

- individuálně e-mailem nebo SMS,

- na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky

- na úřední desce města, na webu města www.mesto-zatec.cz/radnice/ (odkaz ve sloupci vlevo) nebo dalšími způsoby obvyklými v místě bydliště (mobilní rozhlas, sociální sítě atd.)

Tomáš Kassal