Studna je situována v jihovýchodní části obce u komunikace, která se poměrně příkře zvedá ze středu obce směrem na Kounov. Vodovodní síť je převážně z let 1975 až 1976, část vodovodních řadů pochází z roku 1967. Technický stav potrubí odpovídá jeho stáří. V předchozích letech vodní zdroj vykazoval některé problémy s kvalitou vody a dlouhodobě nedostatečnou vydatnost, která si vyžádala opakované zavážení vodojemu cisternou. I proto SVS rozhodla o rekonstrukci dožilých vodovodních řadů v celkové délce 359,6 metrů, a o náhradě vodního zdroje vybudováním nového přívodního řadu v celkové délce 3189,5 metrů. Stavební práce začnou příští týden, hotovo má být v květnu příštího roku. 

Jiří Hladík