Ačkoliv bylo v obci v minulosti již dvakrát rozhodnuto v referendu – konkrétně v letech 2005 a 2007 – kde občané s jasnou většinou vyjádřili svůj odpor k instalaci větrných elektráren, zdá se, že tato otázka se stále vrací, což mnohé obyvatele překvapuje a znepokojuje.

Podle shromážděných informací a studií, větrné elektrárny mohou vést ke snížení hodnoty nemovitostí v okolí až o 71 % (v některých případech až o 100%), způsobují hluk a vibrace, které mají negativní dopad na psychický stav a zdraví lidí, včetně nespavosti, kardiovaskulárních onemocnění a depresí. Navíc, jejich provoz mění lokální vzdušné proudění a teploty, což ovlivňuje místní ekosystémy a může vést ke změnám v srážkových vzorcích. Narušují také krajinný ráz, změnou charakteristiky krajiny a přispíváním ke světelnému znečištění. Významné jsou i negativní dopady na přírodu, včetně přímého usmrcení ptáků, netopýrů a dalších živočichů, ztráty a fragmentaci přirozených habitatů a narušení migračních cest. Navíc, výroba, instalace a údržba větrných elektráren vyžadují značné množství materiálů a energie, což vede k emisím CO2, spotřebě vody a vytváření nerecyklovatelného odpadu.

V polích mezi Líšťany, Cítoliby a Jimlínem se uvažuje o stavbě větrných elektráren.
Na dohled od Loun. V Líšťanech v referendu rozhodnou o větrných elektrárnách

Mezi hlavní důvody, pro které občané Líšťan odmítají výstavbu větrných elektráren, patří škodlivé dopady na zdraví, zásadní snížení hodnoty nemovitostí, narušení krajinného rázu a negativní vlivy na přírodu. Větrné elektrárny představují nejen hrozbu pro zdraví a klid obyvatel, ale také pro krajinu a lokální ekosystémy. Navíc, výstavba těchto zařízení by mohla znamenat extrémní riziko pro některé chráněné druhy živočichů, včetně kriticky ohroženého luňáka červeného a další ohrožené druhy - koroptev polní a nosorožíka kapucínka.

Důležitým hlasem v této diskusi je vyjádření paní Bajcurové, která zdůrazňuje, že "Je zde velký odpor proti výstavbě větrných turbín kvůli jejich negativnímu vlivu na zdraví lidí a rušivému vzhledu. Většina občanů si větrníky v obci nepřeje a nerozumíme, proč se referendum o stejné otázce stále opakuje. Věříme, že občané větrné turbíny opět odmítnou a že se referendum již opakovat nebude." Tato citace výstižně vyjadřuje frustraci občanů, kteří cítí, že jejich hlas je opakovaně ignorován, a zdůrazňuje odhodlání komunity stát si za svým rozhodnutím​​.

Příběh Líšťan tak není jen o větrných elektrárnách. Je to příběh o demokracii, o právu komunity rozhodovat o své budoucnosti a o ochraně krajin, které jsou nám drahé. Krajina je odrazem naší duše a větrníky, podle mnohých obyvatel, do této krajiny, kde se žije, tvoří a sní o budoucnosti pro naše děti, jednoduše nepatří. Budování Líšťan jako krásné a klidné obce, která si zachovává svou jedinečnou identitu bez větrných elektráren, je pro mnohé prioritou, za kterou jsou ochotni bojovat.

Páteční referendum

S blížícím se referendem, které se bude konat již 22. března 2024, mají občané Líšťan opět možnost vyjádřit svůj názor a ovlivnit budoucnost své obce. Je důležité, aby se každý obyvatel zapojil a dal svůj hlas srozumitelně najevo, čímž poskytne jasný signál o svých preferencích a obavách týkajících se výstavby větrných elektráren.

Podle zákona o obcích, který v České republice upravuje pravidla místního referenda, je výsledek hlasování závazný, pokud se jím vyjádří dostatečný počet oprávněných voličů. To znamená, že pokud většina občanů opět vyjádří svůj odpor k výstavbě větrných elektráren, mělo by to být respektováno jako konečné a nezpochybnitelné rozhodnutí. Toto referendum představuje významnou příležitost pro občany Líšťan ukázat svou sílu a zapojení do rozhodovacích procesů, které ovlivňují jejich bezprostřední životní prostředí​​.

Je třeba zdůraznit, že rozhodnutí proti výstavbě větrných elektráren není pouze negativním postojem, ale také vyjádřením hlubších hodnot, které obyvatelé Líšťan sdílejí. Ochrana zdraví, zachování krásy a integrity krajiny, ochrana biodiverzity a udržitelný rozvoj obce jsou principy, které stojí v centru této diskuse. Občané Líšťan si přejí udržet svou obec jako místo, kde je možné žít v harmonii s přírodou, bez negativních dopadů, které by mohly přinést větrné elektrárny.

Ilustrační foto
U Loun mají vyrůst větrné elektrárny. Obce jsou proti, bojí se negativních vlivů

Občané Líšťan stojí před důležitým rozhodnutím, které bude mít dlouhodobý vliv na charakter jejich obce. Je to příležitost pro každého obyvatele zaujmout postoj a aktivně se podílet na utváření budoucnosti Líšťan jako obce, která si váží svého kulturního a přírodního dědictví a usiluje o zachování kvalitního životního prostředí pro současné i budoucí generace.

Jak uvedla paní Bajcurová, výrazný odpor v obci k výstavbě větrných elektráren je znamením silného spojení obyvatel s jejich domovem a přírodou. Jejich hlas v nadcházejícím referendu je tak nejen hlasem proti větrným elektrárnám, ale i projevem lásky a závazku vůči udržitelné a harmonické budoucnosti Líšťan.

(cr)