Polovina výpravy navštívila zaniklý cínový Důl Jeroným na území obce Rovná, který se svoji ojedinělou zachovalostí a rozlehlostí řadí mezi nejvýznamnější památky svého druhu v Evropě. Dochovaly se v něm impozantní středověké komory a důkazy dobývacích metod, to vše v původní podobě. Hlubinná těžba zde probíhala již ve 14. století.

Druhá skupina navštívila římskokatolický Kostel svaté Kateřiny, který byl postaven ve druhé polovině 14. století. Studentů se zde ujal starosta obce Krásno Josef Havel, který barvitě vyprávěl o historii i současnosti tohoto městečka.

Po obědě se všichni společně vydali do Hornického muzea, které je z větší části umístěno v areálu bývalého dolu Vilém. Po prohlídce muzea následovala procházka na Krásenskou rozhlednu. Cesta vedla i okolo Dlouhé stoky uměle vytvořeného vodního kanálu, který protíná velkou část Slavkovského lesa a jeho délka je 24 km.

Jako bonus na závěr byla procházka nedalekým městečkem Loket. Na závěr lze říci, že v Krásně je krásně.

Ilona Konířová,
Městská knihovna Louny