Odtud také pramení jejich název „kramářské tisky“. Prostřednictvím kramářských tisků a písní se šířily novinky a zprávy z jednoho koutu světa do druhého. Kramářské písně v minulosti plnily obdobnou funkci jako dnešní žurnalistika zprostředkovávaly informace, přinášely ponaučení, zároveň se snažily zaujmout i pobavit. Otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkendy od 10 do 17 hodin. Vstupné je 20 korun. (mm)