Za patnáct let svého působení věnovaly dámy různým akcím a jejich návštěvníkům 16 700 dobrovolnických hodin a jejich akce navštívilo téměř 20 000 dětí a dospělých. Prodejem svých výrobků přispívají na vydávání publikací, které vydává spolek Lounští Lounským a Městská knihovna Louny. Členky spolku - Oldřiška Baláčová, Marta Brabcová, Jarmila Brchaňová, Dana Driáková, Eva Hajná, Eva Hrabová, Jaroslava Lapková, Ludmila Laštovková, Zdenka Mašková, Zdena Nykodýmová, Zdena Říčková, Vlasta Vostrá a Jiřina Weissová - jsou významnou součástí lounské knihovny. My jim za vše moc děkujeme a přejeme jim hodně zdraví a elánu do dalších let činnosti spolku.

 Ilona Konířová, Městská knihovna Louny