Senioři měli možnost s hosty diskutovat o svých problémech a co je zajímá ze sociální oblasti obecně i konkrétně.

Pan ministr si návštěvu našeho klubu vybral záměrně. Protože se chtěl seznámit s životem seniorů ve středních a malých městech a hlavní záměr byl, potkat se s osobou, kterou v červnu letošního roku vyznamenal Cenou MPSV „Pečující roku 2022 o seniora 65 +“. Tuto cenu obdržel náš člen pan Miroslav Kohout ve Zlíně z rukou ministra na „Fóru rodinné politiky 2022“ za velkého potlesku mladé a střední genrace ve stoje, jako projev úcty ,obdivu s poděkováním, že pomáhá svému příteli panu Štefanovi Červenákovi, který je handicapován a potřebuje v mnoha věcech pomoc druhé osoby. Míra je obětavý i pro další členy našeho klubu a toto ocenění mu právem patří.

Oba pánové se rádi setkali v našem prostředí a ostatní přítomní členové klubu a nejen oni i další občané Města i okolí, průřezem generací se této neformální schůzky zúčastnili v počtu cca 55 osob.

Během setkánízazněly dotazy hlavně ze soc. oblasti týkající se příspěvků na energie, pro pečující osoby , valorizace důchodů, mezilidské vztahy , připomínky a podněty k rozpracování a zapracování při novelizaci Zákona o sociálních službách a další.

Příměstský tábor děti bavil, užily si koně, porcelán i bazén.
Příměstský tábor děti bavil, užily si koně, porcelán i bazén

Pan ministr mile překvapil přítomné srozumitelným a lidským vysvětelním všech dotazů, svým jednáním dal najevo lidský přístup nejen k seniorům. Jednání se vedlo ve velmi přátelském ovzduší, čehož je důkaz, že pan ministr si v Praze posunul plánovanou schůzku cca o 30 min a ty věnoval nám přítomným. Senioři si toho velice váží a berou to jako významný moment v jejich životě.

Hosté z KÚ nám nabídli pomoc při řešení různých životních situací a problémů.

Po odjezdu hostů senioři ještě dlouho diskutovali a vzájemně si sdělovali své poznatky a dojmy z celého setkání – přátelské návštěvy. Při odchodu bylo slíbeno panem ministrem, že pokud bude mít cestu okolo Loun rád nás opět navštíví.

Nechranická přehrada.
FOTO: Nechranická přehrada láká sportovce i rybáře. Je to ráj pro jachtaře

Senioři byli tímto neformálním a přátelským setkáním velmi nadšeni a potěšeni, ale hlavně zájmem pana ministra o jejich současný skutečný život.

Vilma Svobodová, senior klub Pomoc bližnímu z.s. z Loun