V sobotu 8. června od 10 hodin dějiny domu, kde bývalo knihkupectví, tiskárna, cukrárna nebo proslulý bufet, přiblíží Jaroslav Havrlant a řada lounských pamětníků.

Fotografie v dalších dnech budou vystaveny v městské knihovně.

Oblastní muzeum v Lounech